Duyệt mục :

Tủ đông trưng bày thương mại & Tủ đông trưng bày kem

Cửa kính kép

Cửa kính kép

Thông tin chi tiết
Xem thêm về chúng tôi

Alex Mohammed

Được đón nhận tủ đông đảo và phòng lạnh cho siêu thị của chúng tôi, họ sử dụng tốt. Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn

hơn